Rådjursjakt

Om att jaga rådjur, tex. jakt på rådjur med drivande hund, vårjakt råbock, pyrschjakt mm.

På denna sidan kan du genom länkar, bilder och annonser hitta det mesta du behöver för att jaga älg, rådjur, hare, fågel mm. Du hittar också en hel del tillbehör för din jakthund, reflexer, pejlar mm.

Via länkarna ovan kan man köpa jakttillbehör för att jaga tex. rådjur och fågel på nätet och tider för rådjursjakt.

Rådjursjakt är också en av mina favoritjakter, nummer ett är harjakt. Till skillnad från harjakt sker min rådjursjakt på lite olika sätt. Harjakt är lika med jakt med drivande hund, min beagle, medan rådjursjakt sker på olika sätt. Den 16 augusti börjar min rådjursjakt med pyrschjakt som sedan efter den 1 oktober fortsätter jag att jaga rådjur med drivande hund. Vilka tider som gäller för rådjursjakt och pyrschjakt hittar du hos Svenska Jägarförbundet. I vissa län är det tillåtet med vårjakt på råbock. Om vårjakt råbock besök naturvardsverket.se.

Tips om rådjursjakt

Min rådjursjakt börjar med pyrschjakt den 16 augusti med råbockarna. Trots mygg och knott tycker jag att detta är en rolig och spännande jakt, jaktsäsongen är igång. Är man bara ute i god tid innan denna rådjursjakt börjar och läser av viltstigar och revirmarkeringar så är det ganska enkelt att lyckas skjuta rådjur, råbock. Många speciellt äldre jägare gillar inte bockjakten utan väntar till att man kan jaga rådjur med drivande hund. Jakt på råbock börjar den 16/8 med sk. pyrschjakt eller smygjakt med endast kulvapen. I vissa län är det tillåtet med vårjakt på råbock, tex. vårjakt på bock i västerbotten. Att jaga rådjur med hagel får man börja med samtidigt som man får jaga rådjur med drivande hund. Rådjursjakt med drivande hund tycker jag bör ske med en tax. Drevet går långsamt och brukar inte dra iväg så långt som det kan göra med mer snabbspringande hundar. En bra drivande jakthund till jakt på rådjur är tax.

Att med pyrschjakt (smygjakt) kunna skjuta en råbock kan göras från att man ligger eller sitter still på pass och väntar på att bocken ska komma fram eller att man smyger sig på denna. Ska man lyckas med en pyrschjakt så måste man ha vädret på sin sida. Stark vind i rätt riktning eller regn gör att man utan vittring och ljud kan komma tillräckligt nära råbocken för att skjuta den. Att jaga rådjur på detta sätt är enormt spännande men man måste har gott om tid på sig för att lyckas. Ofta får man möjlighet till en bra träffbild på rådjur med att jaga rådjur på detta sätt.

Besök de som annonserar på sidan för att kunna köpa jakttillbehör till rådjursjakt och annan jakt, tex. ett bra kikarsikte inför pyrschjakten eller en hundpejl inför att jaga rådjur med drivande hund.

Rådjursjakt

Nackdelen med denna rådjursjakt, förutom att slåss med mygg och knott är att råbocken inte kan hänga speciellt länge före styckning och infrysning. Andra jaktmetoder vi använder vid rådjursjakt är jakt med drivande hund, min beagle som driver både hare och rådjur, samt drevjakt där jaktområdet går intill trafikerade vägar. Min rådjursjakt kräver två olika jaktvapen, ett hagelgevär och en studsare. Detta är en studsare med kaliber 308, Tikka, och fungerar därför både till rådjursjakt och älgjakt. Jakt på rådjur är en spännande jakt.

Fakta om rådjur och rådjursjakt kan du läsa här. Tex. jakt på rådjur med drivande hund, smygjakt, rådjursjakt tider, vårjakt på råbock eller pyrschjakt.

Rådjur

Jakttider på rådjur och mycket mera om rådjursjakt, älgjakt och annan jakt hittar du hos svenska jägareförbundet. Du kan också hitta många bra och användningsbara tips om att jaga rådjur och andra djurslag här, tex. rådjursjakt med drivande hund.

Söker du hundar till rådjursjakt. Besök Svenska Jägareförbundet för att läsa om jakthundar för att jaga rådjur. Typiska jakthundar för harjakt och rådjursjakt är drever och tax. Du kan också se vilka tider som gäller för rådjursjakt. Lika spännade som att jag rådjur är harjakt med hund som är en mycket trevlig och givande jakt.

Söker du hundar till rådjursjakt. Besök Svenska Jägareförbundet för att läsa om jakthundar. Du kan här läsa om lämpliga hundar att jaga rådjur med, en duktig hundras för jakt på rådjur är tax. Tax är en bra hund för att jaga rådjur med drivande hund. Du hittar även tider för att jaga rådjur. Nedan hittar du två bra jakttidningar. I jakttidningar kan ibland reportage om att jaga rådjur hittas. Söker du en jakthund för att jaga rådjur med drivande hund så hittar du annonser om lämpliga hundraser för detta ändamål.

På min sida om jaktider kan du hitta de tider som gäller för rådjursjakt i Sverige. I vissa län är det tillåtet med vårjakt på råbock, tex. i västerbotten och Uppsala län. Besök naturvardsverket.se för att se vilka tider som gäller för bockjakt och annan rådjursjakt.


Rådjursjakt att jaga rådjur

Nedan sidor angående rådjursjakt, harjakt, älgjakt, vildsvinsjakt mm samt jakttider, jakthundar för att jaga rådjur och andra djurslah och annat som har med jakt att göra.

jaktförmedling jägarförbundet jaktjournalen
jaktmarker och fiskevatten sveaskog Jaktkamraterna

Hitta information om rådjursjakt

Nedan sidor som sajten Jaktinfo innehåller. På denna sida kan du hitta information och tips om rådjursjakt, tex. rådjursjakt med drivande hund. På de andra sidorna kan du läsa om tex. harjakt och älgjakt samt hitta tider för rådjursjakt. Jakt på rådjur är för många den bästa jakten.

Startsida Eftersök Fågeljakt
Harjakt Älgjakt Jägarexamen
Jaktbutiker Jakthundar Jaktmark
Jaktprov Jaktradio Jakttider
Vildsvinsjakt Jakttillbehör Jaktvapen
Hundpejl Rådjursjakt Viltrecept
Stycka